קורס מזכירות רפואית

במספר גדול של מוסדות רפואיים ומדעיים מחפשים אחר אנשי אדמיניסטרציה בעלי והכשרה הולמת. את ההכשרה ניתן לקבל בקורס מזכירות רפואי המתחלק לשני תחומים מרכזיים. התחום הראשון עוסק בעבודתה של המזכירה באופן כללי, כגון יישומי המחשב ומיומנויות ניהול משרד, ואילו החלק השני עוסק בתחום הרפואי: פתולוגיה, אתיקה רפואית, אנטומיה, יחסי רופא-מטופל, וכדומה. להמשיך לקרוא קורס מזכירות רפואית